Miniszimpózium 2003
IEEE - BME english
  BME Méréstechnika és Információs Rendszerek tanszék

Gyakran ismételt kérdések

KONFERENCIA, RÉSZVÉTEL

- Mikor és hol lesz a konferencia? Mi lesz a pontos program?
- A konferencia 2003. február 4-5-én lesz (kedd-szerda) az Informatikai Klubban (IB 017.). A szekcióbeosztást és a részletes programot januárban tesszük közzé a konferencia honlapján.
http://www.mit.bme.hu/events/minisy2003/

- Kik vesznek részt a konferencián?
- A konferencián való részvétel minden tanszéki doktorandusz számára kötelező. Hallgatóként bárkit szívesen látunk.

- Milyen anyagokkal kell készülni a konferenciára a résztvevőknek?
- A résztvevőknek előzetesen két, témájában egyező cikket kell benyújtaniuk: egy kétoldalas rövid cikket és egy választható terjedelmű hosszú cikket. Az elfogadott cikkekkel rendelkező doktoranduszok a konferencia két napján előadást tartanak, amelyek időtartama egyenként 20 perc. Az előadás anyagát nem kell előre beküldeni.

- A konferencia időpontjában külföldön leszek, ezért nem tudok előadással részt venni a konferencián. Ebben az esetben kell cikket beadnom?
- Igen, cikkeket ebben az esetben is be kell adni, amelyek a többiekével egyező módon kerülnek elbírálásra.

- Már jelentkeztem a konferenciára, de szeretném megváltoztatni a cikk címét. Lehetséges?
- Igen. Bármilyen adat megváltozásakor írjatok Endrődi Csillának; illetve ellenőrizzétek a konferencia honlapján, hogy a változtatás átvezetésre került-e.

CIKKEK

- Hol fognak megjelenni a beadott cikkek?
- Az elfogadott kétoldalas angol nyelvű rövid cikkek a konferencia kiadványában kerülnek majd megjelentetésre. Mivel a konferenciát az IEEE tagjaként szervezzük, a kiadvány magán fogja viselni az IEEE emblémáját.
Az elfogadott hosszú cikkek szakmai lektorálást követően különböző szakmai folyóiratokhoz kerülnek majd benyújtásra; a megcélzott folyóiratot a Lektoráló Bizottság a cikk szakmai tartalmának, témájának, kiméretének és nyelvének figyelembe vételével fogja meghatározni. Így természetesen már a cikk megírásakor érdemes egy kiválasztott folyóirat követelményeihez igazodni.

- Milyen formai követelmények vannak a rövid cikkel kapcsolatban?
- A rövid cikk terjedelme két oldal, nyelve angol. LaTeX vagy Rich Text Format (.rtf) formátumban készítsétek el, ennek során az általunk megadott stílusfájlok használata KÖTELEZŐ! (FIGYELEM, a stílusfájlok változtak a tavalyihoz képest!) Beadandó a cikk az eredeti formátumban (LaTeX vagy rtf) VALAMINT Post Script formátumba konvertálva.

- A hosszú cikkeknek mely szakmai folyóiratokban való megjelenésére van lehetőség, és mik ezek formai követelményei?
- Jelenleg a következő szakmai folyóiratok megkeresése van folyamatban: Periodica Polytechnica, Elektrotechnika, Híradástechnika, ElektroNet, Műszerügyi és
Méréstechnikai Közlemények, PKI közlemények, Magyar Műszaki Magazin. A formai követelményekre és egyéb megkötésekre vonatkozó információkat a konferencia honlapján is közzé fogjuk tenni.
A Periodica Polytechnica esetében célunk egy különszám megtöltése a konferenciára benyújtott cikkekből.

- Milyen megkötések vannak a hosszú cikkel kapcsolatban?
- A hosszú cikk típusát a szerző a konzulensével egyeztetve határozhatja meg az alábbiak közül:
I. Senior kategória
A cikk terjedelme 6-nál több oldal, nyelve javasoltan angol, de a célzott folyóirat szerint a konzulenssel egyeztetve választható. A cikket a konzulenssel mint társszerzővel közösen kell elkészíteni.
II. Junior kategória
A cikk terjedelme 4-6 oldal, nyelve magyar.
Harmadéves doktoranduszok számára kötelező senior kategóriás cikk készítése!!!

- Már jelenleg is dolgozom egy komolyabb cikken, és ennek megjelentetésével kapcsolatban is van elképzelésem. Ebben az esetben is kötelező egy ettől különböző hosszú cikk benyújtása?
- Nem. Azonban ennek a cikknek a beadását elvárjuk, és a többi cikkel egyetemben szakmai lektorálásra is kerül.

- Szívesen benyújtanék két hosszú cikket is a konferenciára. Lehetséges?
- Igen. De természetesen csak két különböző cikk esetében (tehát nem lehetnek pl. egymás angol-magyar tükörfordításai).

- A publikációs pontok számításánál a rövid és hosszú cikkek külön beszámíthatóak-e?
- Igen, amennyiben a rövid cikk nem a hosszú cikk egy kiollózott része, hanem önálló egységnek tekinthető.

ELŐADÁS

- Hány perces egy előadás és milyen eszközöket lehet használni?
- Az egyes előadások időtartama 20 perc. A technikai eszközöket biztosítjuk (számítógép, Power Point illetve GhostView, kivetítő). Különleges igények esetén azokat előre kell majd jelezni, igyekszünk majd lehetőség szerint megoldani. A konferenciát megelőzően lehetőség lesz a technikai eszközök kipróbálására.

LEGJOBB ELŐADÓ VÁLASZTÁS

- Milyen szempontok alapján kerül kiosztásra a "Legjobb előadó" díj?
- A konferencián elhangzott előadások alapján kerül majd sor a "Legjobb előadó" megválasztására. A választásra az előadáson jelen levő hallgatóság pontozása alapján kerül sor. Az értékelésben minden jelen levő részt vehet. Egy előadó értékelése több szempont alapján történik, ezek leírása megtalálható a konferencia honlapján az előadóknak szóló résznél.
A konferencián összesen három (évfolyamonként egy-egy) "Legjobb előadó" díj kerül átadásra.