Mesterséges Intelligencia szekció


Antal Péter
I. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
The Role of Cognitive Models in Software Engineering
Elöadás címe:
Kognitív modellek szerepe a szoftvertervezésben
Tématerület: Kognitiv pszichológia, AI, szoftvertervezés

Istenes Zoltán
III. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Reflexivity in Knowledge Based Systems
Elöadás címe:
Reflexivitás tudásbázis alapú rendszerekben
Tématerület: Mesterséges intelligencia

Lukács Gergely
II. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Locating Information in Distributed Environmental Databases
Elöadás címe:
Információ keresés elosztott környezetvédelmi adatbázisokban
Tématerület: AI a környezetvédelemben

Mészáros Tamás
III. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Applying Intelligent Agents
Elöadás címe:
Intelligens Ügynökök alkalmazása
Tématerület: AI, Agents, Blackboard, számítógép-hálózatok

Nacsa János
II. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
MMS Communication in a Welding Application
Elöadás címe:
MMS kommunikáció egy forrasztási alkalmazásban
Tématerület: Communication

Puskás Zsolt
III. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Distributed Token Scheduler on Workstation Clusters
Elöadás címe:
Elosztott token szétosztó rendszer munkaállomás-csoportokra
Tématerület: AI, elosztott rendszerek

Tömösy Gyula
II. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Using Qualitative Modeling for Automatic Generation of Explanation About Physical System Operation
Elöadás címe:
Fizikai rendszerek működésének automatikus leírása kvalitatív modell alapján
Tématerület: Mesterséges intelligencia

Neurális Hálózatok szekció


Csapodi Márton
II. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Adaptive Histogram Modification with Cellular Neural Network
Elöadás címe:
Adaptív hisztogram módosítás celluláris neurális hálózattal
Tématerület: Képfeldolgozás

Gágyor János
II. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Testing and Application of CMAC Neural Networks
Elöadás címe:
CMAC típusú neurális hálózatok vizsgálata és alkalmazása
Tématerület: Neurális hálózatok

László Károly
I. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Implementation of a Neocognitron Model on CNN
Elöadás címe:
A neocognitron modell megvalósítása celluláris neurális hálózaton
Tématerület: Neurális hálózatok, CNN
Megjegyzés: Szatmári Istvánnal közös elöadás

Nemes László
III. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Oscillation and Chaos in Ant Societies: A Case Study
Elöadás címe:
Oszcilláció és káosz a hangyatársadalmakban: esettanulmány
Tématerület: Kaotikus rendszerek, CNN

Nguyen Chi Trung
I. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Neural Network, as a Nonlinear Processing Device
Elöadás címe:
Neurális hálózat, mint nemlineáris jelfeldolgozó eszköz
Tématerület: Neurális hálózatok

Rekeczky Csaba
III. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
CNN Based Nonlinear and Adaptive Filters
Elöadás címe:
CNN bázisú nemlineáris és adaptív szűrők
Tématerület: CNN alkalmazás

Szabó Tamás
II. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Quantizational Effects in PCA Neural Networks
Elöadás címe:
Kvantálási hatások PCA neurális hálózatokban
Tématerület: Neurális hálózatok

Szatmári István
I. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Implementation of a Neocognitron Model on CNN
Elöadás címe:
A neocognitron modell megvalósítása celluláris neurális hálózaton
Tématerület: Neurális hálózatok
Megjegyzés: László Károllyal közös elöadás

Tóth Géza
II. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Several Stripe Generation and Detection Examples using CNN
Elöadás címe:
Néhány példa periodikus mintázatok generálására és detektálására CNN-nel
Tématerület: Felületek interpolációja

Hibatűrő Rendszerek szekció


Bartha Tamás
III. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
System-level Diagnosis Based on Local Test Results
Elöadás címe:
Lokális teszteredményeken alapuló rendszerszintű diagnosztika
Tématerület: Multiprocesszorok diagnosztikája

Benyó Balázs
ösztöndíjas
Szimpózium cikk címe:
High Fault Coverage Behavioral Test Generation
Elöadás címe:
Magas hibafedésű tesztvektorok generálása áramkörök viselkedésszintű leírása alapján
Tématerület: Digitális áramkörök tesztszámítása

Petri András
I. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Constraint Based High Level Test Generation
Elöadás címe:
Kényszerbázisú tesztgenerálás magas szinten
Tématerület: Kényszerbázisú tesztgenerálás
Megjegyzés: Sallay Balázzsal közös elöadás

Sallay Balázs
II. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Constraint Based High Level Test Generation
Elöadás címe:
Kényszerbázisú tesztgenerálás magas szinten
Tématerület: Kényszerbázisú tesztgenerálás
Megjegyzés: Petri Andrással közös elöadás

Méréstechnika szekció


Dömötör Ákos
I. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Identification Problems in Dynamic Weight Measurement
Elöadás címe:
Identifikációs problémák dinamikus súlymérésnél
Tématerület: Jelfeldolgozás

Kovácsházy Tamás
II. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Structure Dependency of Reconfiguration Transients in IIR Filters
Elöadás címe:
IIR szűrők újrakonfigurálási tranzienseinek struktúrafüggése
Tématerület: Digitális jelfeldolgozás

Kövesi Balázs
ösztöndíjas
Szimpózium cikk címe:
A Fast Search Method for Reducing Complexity of Vector Quantization
Elöadás címe:
Gyorskeresési módszer a vektorkvantálás komplexitásának csökkentésére
Tématerület: Beszédkódolás, vektorkvantálás

Vassányi István
III. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
FPGA Cell Design for Array Algorithms
Elöadás címe:
FPGA alapú cellatervezés reguláris algoritmusokhoz
Tématerület: Szintézis, mapping, DSP

Jávorszky Gergely
I. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Designing an Optimal Excitation Signal
Elöadás címe:
Optimális gerjesztőjel tervezése
Tématerület: Identifikáció

Martin Ferenc
II. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Methods of Marker Centre Estimation with Multiple Thresholding Levels
Elöadás címe:
A többszintű kvantálást használó marker középpont becslés módszerei
Tématerület: Képfeldolgozás, orvosbiológiai méréstechnika

Román Zoltán
II. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Self-Calibrating Amplifiers
Elöadás címe:
Önkalibráló erősítők
Tématerület: Precíziós méréstechnika

Szepessy Zsolt
I. évfolyam
Szimpózium cikk címe:
Intelligent Reference-Resistor
Elöadás címe:
Intelligens referenciaellenállás
Tématerület: Precíziós méréstechnika, önkalibráló műszerek