MIT nyitóoldal
Térkép

Bemutatkozás

A csoportról
   elérhetőség
   munkatársak
   kutatás
   oktatás
   projektek
   publikációk

Oktatási tevékenység


Oktatási tevékenység Magyarországon

 

A Villamosmérnöki és Informatikai Karon a Virtuális Műszerek és Kaotikus Rendszerek Laboratórium kutatási területéhez jelenleg négy tantárgy kapcsolható:

  • Beágyazott Rendszerek Tervezése, amely a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Beágyazott Információs Rendszerek főszakirány végzős hallgatóinak kötelező tárgya. A tárgy fő célja a beágyazott rendszerek tervezési eljárásainak bemutatása alkalmazásorientált megközelítésben.

  • Beágyazott Rendszerek Hálózati Eszközei elsősorban negyed és ötödéves villamosmérnök hallgatóknak szóló szabadon választható tárgy. A tárgy célkitűzésese, hogy megtanítsa azokat a rendszertechnikai elveket, hardver- és szoftvereszközöket, amelyek a beágyazott rendszerek informatikai és méréstechnikai eszközeinek rendszerbe kapcsolásához szükségesek. Az elméleti ismeretek átadása mellett a kurzus nagy figyelmet fordít a jelenleg használatos hálózati eszközök és rendszerek gyakorlati ismertetésére. A kurzust sikeresen abszolváló hallgatók megismerkednek a beágyazott rendszerek kommunikációs technikáival, az adatkapcsolati és a fizikai rétegek működésének alapelveivel és legfontosabb rendszertechnikai megoldásaival, valamint a megvalósítás eszközeivel. A kurzus hallgatói megtanulják a vezeték nélküli kommunikáció alapelveit, és egy konkrét eszköz kapcsán megismerkednek azokkal az alapfogalmakkal, amelyek egy vezeték nélküli adatátviteli rendszer felhasználói szintű alkalmazásához szükségesek. A tárgy az OSI modell szerinti fizikai és adatkapcsolati rétegre fókuszál, így a felsőbb rétegekkel csak a feltétlenül szükséges mértékben foglalkozik.

  • Elektronikai Rendszertervezés című tárgy főként végzős villamosmérnök hallgatóknak szóló szabadon választható tantárgy. Rövid ismertetés: A technológiai korlátok nagymértékű csökkenése, a jelfeldolgozó eljárások rohamos fejlődése és az egy IC-n megvalósított rendszerek (SoC) koncepciójának robbanásszerű terjedése következtében a korszerű berendezések tervezése során igen sok alternatív megoldás között választhatunk. Például egy demodulátor egyaránt megvalósítható analóg áramkörökkel az RF, vagy a komplex amplitúdók meghatározása és mintavételezés után DSP-vel a kisfrekvenciás tartományban. Másik példa, hogy a korábban egyeduralkodó szuperheterodin vevőknek ma már komoly versenytársai az alacsony frekvenciás KF-en, vagy a digitális KF-en alapuló vevőstruktúrák. Az alternatív megvalósítási lehetőségek rohamos növekedése miatt a jövőben a rendszertervezés szerepe egyre fontosabbá fog válni. Ennek a kihívásnak egy rendszertervezéssel foglalkozó mérnök csak akkor tud megfelelni, ha átfogó elméleti ismeretekkel rendelkezik, és kellő tapasztalata van az elméleti eredmények gyakorlati alkalmazásában. Jelen tárgy célkitűzése, hogy a rendszertervezés gyakorlatát és elméleti hátterét integrált formában oktassa azért, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a korszerű, SoC koncepció szerinti rendszertervezésben.

  • Szenzorhálózatok tantárgy a villamosmérnöki oktatásban résztvevő negyed illetve ötödéves hallgatókat célozza meg. A tárgy ismertetése: Már napjainkban sem ritkák a több száz, a jövőben pedig tipikusak lesznek a több ezer olcsó, intelligens (limitált számítási kapacitással és szerény kommunikációs képességgel rendelkező) érzékelőkbőll álló, egy közös cél érdekében összehangolt működést (érzékelést, számítást, beavatkozást) végző szenzorhálózatok, amelyek az egészségügy, a gyártás-monitorozás, a környezetvédelem, a honvédelem és a mindennapi élet számos területén kerülnek alkalmazásra. A tárgy bevezetést nyújt a szenzorhálózatok szerteágazó témakörébe. Ismerteti a szenzorhálózatok tipikus (jelen és jövőbeli) alkalmazási lehetőségeit. Tárgyalja az eszközök hardver felépítését, az alkalmazott operációs rendszerek és szoftver architektúrák jellegzetességeit. Vizsgálja a tipikusan szerény erőforrásokkal rendelkező eszközökkel való adatgyűjtés, adatfeldolgozás és (ad-hoc) hálózati kommunikáció problémakörét, valamint ismerteti a szükséges middleware szolgáltatásokat. Az elméleti megoldásokat gyakorlati példákon keresztül illusztrálja. A hallgatók egy házi feladat megoldása során szerezhetnek készségszintű ismereteket is a szenzorhálózatok témakörében.

Oktatási tevékenység külföldön

 

A Hong Kong-i Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán a kutatócsoport munkájához kapcsolódóan kettő tárgy került előadásra: