MIT nyitóoldal
Térkép

Projektek
   Futó
   Lezárt
   Összes

Hibatűrő rendszerek biztonsági követelményeinek formális ellenőrzése

OTKA projekt
1999 - 2001

Tanszéki témavezető: Majzik István
Hivatalos projektvezető: BME MIT FTSRG

A biztonságkritikus területeken is egyre terjedő informatikai alkalmazások mind magasabb követelményeket támasztanak a használt rendszerek szolgáltatásaival szemben. A magas fokú, garantált szolgáltatásbiztonság azonban nehezen biztosítható, elsősorban a gyakran bennmaradó koncepcionális hibák és a számítógépes rendszerek zavarérzékenysége miatt. Így mindinkább szükség van egyrészt hibatűrő megoldások beépítésére, másrészt pedig a rendszer tulajdonságainak - elsősorban a biztonságkritikus funkcióknak - matematikai alapú, formális ellenőrzésére.

Ezen ellenőrzések mind a tervezés során, mind pedig kész rendszerek biztonsági minősítésekor szóba jöhetnek. Jelen kutatás az előbbire, tehát a tervezési döntések támogatására koncentrál. Ebben a fázisban modellezési nyelvként a hardver-szoftver rendszerek legújabb szabványos leíró nyelvére, az UML-re (Unified Modeling Language) támaszkodik.

A tervezési folyamat során eldöntendő, melyek azok a kritikus hibák, amelyek kezelése szükséges beépített hibatűrő technikák (redundancia) felhasználásával. A lehetséges hibák minősítése alapján érhető az el, hogy az erőforrások (költségek) valóban a biztonság szempontjából kritikus hibákra - és lehetőleg valamennyi kritikus hibára - legyenek fordítva.

Ehhez ad támogatást a formális ellenőrzés, amely alapesetben a modell (durva) tervezési hibáinak felderítését szolgálja, majd a részletes hibamodellel való bővítés után az egyes hibák minősítését (hatásvizsgálatát) támogatja.

Megoldandó feladatot jelent az elméleti kutatásokban használt absztrakt matematikai modellek és a mérnöki gondolkodásmód összeegyeztetése, a nagyszámú lehetséges hiba (együttes) kezelése, az állandósult illetve tranziens viselkedés valamint a redundancia figyelembe vétele.

További információk a projektről:
Hivatalos honlap: http://www.inf.mit.bme.hu/FTSRG/Projects/otka_mi.html
Tanszéki honlap: http://www.mit.bme.hu/projects/fault99/
Hivatalos emailcím: majzik@mit.bme.hu