MIT nyitóoldal
Térkép

Projektek
   Futó
   Lezárt
   Összes

Rendszermodellezés mérési adatokból, hibrid-neurális megközelítés

OTKA projekt
2004 - 2008

Tanszéki témavezető: Horváth Gábor
Hivatalos projektvezető: Horváth Gábor

Nemlineáris rendszerek fekete doboz modellezése zajos mérési adatokból, hibrid-neurális megközelítés. Elvi lehetőségek és korlátok, a gyakorlati alkalmazások speciális kérdései.

A kutatás tárgya olyan modellezési eljárások vizsgálata, új eljárások kidolgozása és alkalmazása, melyek elsődlegesen mérési adatok alapján, tanuló algoritmusok alkalmazásával dolgoznak. A kutatás elsősorban kismértékű nemlinearitást tartalmazó lineáris, illetve nemlineáris, komplex idővariáns rendszerek modellezését, identifikációját célozza. A kidolgozandó módszerekben több - az utóbbi időben elterjedt - paradigma (neurális hálók, szabályalapú módszerek, stb.) előnyös tulajdonságainak ötvözését kívánjuk megvalósítani és néhány az eddigiekben felmerült, alapvető kérdésre szeretnénk választ találni. A legfontosabb kérdések, melyekre a kutatás választ keres a következők:

  • milyen következménye van a véges számú tanítópontból való tanításának?
  • hogyan dönthető el, hogy a mérési adataink konzisztensek-e?
  • nem redundánsak-e az adatok, minden adat felhasználására szükség van-e?
  • mit tegyünk ha hiányoznak adataink, hogyan kezeljük a zajos, pontatlan adatokat, stb.?

A fenti kérdések megválaszolásán túl a kutatás során olyan új hibrid architektúrák kidolgozása és vizsgálata is cél, amelyek képesek mind a szabályokban, mind a példákban megtestesülő tudás hatékony együttes felhasználására. A kutatás során kiemelten kívánunk foglalkozni a hatékony implementáció lehetőségeivel is.

További információk a projektről:
Hivatalos honlap: http://www.mit.bme.hu/~horvath/hybrid_neural_modelling.html
Tanszéki honlap: http://www.mit.bme.hu/projects/hnm/
Hivatalos emailcím: horvath@mit.bme.hu