MIT nyitóoldal
Térkép

Projektek
   Futó
   Lezárt
   Összes

Nagymegbízhatóságú rendszerek együttes HW-SW tervezése

FKFP projekt
1996 - 1998

Tanszéki témavezető: Selényi Endre
Hivatalos projektvezető: BME MIT

Az általunk választott megközelítés elsődlegesen funkcionális. Olyan módszerek kidolgozását tűztük ki célul, amelyek illeszkednek a hardver-szoftver együttes tervezés leírásmetodikáihoz, nem igényelnek speciális erőforrásokat a végtermékben, egyaránt alkalmazhatók a funkciók hardver és szoftver realizációjában.

Az alkalmazandó módszerek függnek attól, hogy a vezérlés vagy az adatstruktúra hibatűréséről van-e szó. A vezérlési szekvencia hibatűrésének alapja mind a hardver, mind a szoftverimplementáció esetén a vezérlési állapotok redundáns kódolása, majd annak ellenőrzése, hogy az állapotszekvencia szintaktikailag megengedett-e. Az adattranszformációk hibavédelmének fő módszere az adatok redundáns kódolása. Itt az adatátvitel klasszikus kódjai mellett kitüntetett szerepük van speciális kódoknak is, pl. az aritmetikai maradékkódoknak.

További információk a projektről:
Tanszéki honlap: http://www.mit.bme.hu/projects/hwsw96/
Hivatalos emailcím: selenyi@mit.bme.hu