MIT nyitóoldal
Térkép

Projektek
   Futó
   Lezárt
   Összes

Hibrid módszerek komplex intelligens rendszerekben

FKFP projekt
1999 - 2001

Tanszéki témavezető: Horváth Gábor
Hivatalos projektvezető: BME MIT

A kutatás során komplex rendszerek hibrid-intelligens megközelítés alkalmazásával történő modellezési és irányítási kérdéseivel foglalkoztunk.

Ennek során eredményeket értünk el a egyes neurális hálózatok modellezési képességeinek pontosabb meghatározásban, a modellező képesség javítása érdekében új tanító eljárást javasoltunk, hibrid-neurális környezetet hoztunk létre szakaszos technológiák modellezéséhez, a priori információ beépítésének lehetőségeit vizsgáltuk neurális hálók és Bayes hálók esetében. Részletesen foglakoztunk a fuzzy rendszerek és genetikus algoritmusok irányítástechnikai alkalmazásaival. Új eredményeket értünk el a szoft számítási eszközök hatékony megvalósítása terén. Egyes neurális hálózatok hatékony hardware megvalósítására új megközelítést dolgoztunk ki, illetve olyan új eljárást dolgoztunk ki, mely az LS-SVM hálózatok modellező képességének megtartása mellett a szükséges számítási igényt jelentősen redukálja.

Az elért eredményeket valós ipari folyamatok modellezésénél alkalmaztuk. A kutató munka alapvetően hozzájárult a Villamosmérnöki és Informatikai Karon folyó szakirányú képzés korszerűsítéséhez az intelligens és robotizált rendszerek témakörökben, illetve új szakirányok és szakiránytárgyak tematikájának kialakításához.

Partnerek:

  • BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék (Dr. Lantos Béla)

További információk a projektről:
Tanszéki honlap: http://www.mit.bme.hu/projects/hybrid99/
Hivatalos emailcím: horvath@mit.bme.hu