MIT nyitóoldal
Térkép

Projektek
   Futó
   Lezárt
   Összes

MIMO rendszerek frekvenciatartománybeli identifikációjának vizsgálata

FKFP projekt
2001 - 2003

Tanszéki témavezető: Simon Gyula
Tanszéki kapcsolattartó: Kollár István
Hivatalos projektvezető: BME MIT

A kutatás célja a frekvenciatartománybeli rendszeridentifikáció módszereinek kiterjesztése az egybemenetű/egykimenetű (SISO) esetről a több-bemenetű/több-kimenetű (MIMO) esetre, továbbá egy mintarendszer elkészítése. A mintarendszer alkalmas lesz a módszerek oktatására és szemléltetésére, valamint MIMO mérési adatok feldolgozására is.

A frekvenciatartománybeli SISO identifikáció eszköztára, algoritmusai jól kidolgozottak [1], és program formájában is hozzáférhetők [2]. A felhasználások jelentős része azonban MIMO jellegű: a mért adatok és a modellek is több-bemenetűek ill. több-kimenetűek. Jellegzetes példa a járműdinamikai mérés és modellezés: az útból származó gerjesztés tipikusan legalább 4 keréken éri a járművázat, és a mérési pontok elhelyezésétől függő számú kimenete van. Ugyanakkor az egyes jelterjedési utak erősen összefüggnek, ezért az ezt figyelembe vevő MIMO eljárások sokkal pontosabb (és megfelelő formájú) eredményeket adnak. Ennek jelenleg csak egyes részei kidolgozottak, ugyanakkor például az adatkezelés és -értelmezés, illetve a modell-reprezentáció kiválasztása, valamint a lehetséges verifikációs algoritmusok nagy gyakorlati jelentőséggel bírnak. Közforgalomban elérhető és támogatott program, különösen felhasználóbarát formában, még egyáltalán nincs. A kutatás-fejlesztés ezeket célozza meg.

[1] Schoukens, J. and R. Pintelon, "Identification of Linear Systems - A Practical Guideline for Accurate Modeling". Pergamon Press, Oxford, 1991.

[2] I. Kollár et al, "Frequency Domain System Identification Toolbox for Matlab". http://elecwww.vub.ac.be/fdident/

További információk a projektről:
Hivatalos honlap: http://www.mit.bme.hu/~kollar/topics/fdident.html
Tanszéki honlap: http://www.mit.bme.hu/projects/mimo01/
Hivatalos emailcím: kollar@mit.bme.hu